Jak ustawić virtual-host w xampp

Kolejny post z serii przypominaczy. Tym razem co zrobić aby poprawnie ustawić virtual host w XAMPP.
Najpierw musimy zainstalować xampp i upewnić się ze mamy włączony dodatek mod_rewrite
Kolejnym krokiem jest edycja plicu C:/apache/conf/extra/httpd-vhost.conf i dodanie w nim poniższego kodu.

<VirtualHost *:80>
  #nazwa jaką będziesz wpisywać w przeglądarkę
  ServerName nazwa.servera.dev
  #miejsce gdzie jest zainstalowana twoja strona
  DocumentRoot "C:/Users/Sciezka/do/twojego/katalogu/www"
  SetEnv APPLICATION_ENV "development"
  #uprawnienia do katalogu
  <Directory "C:/Users/Sciezka/do/twojego/katalogu/www">
    # aby działało mod_rewrite
    AllowOverride All
    DirectoryIndex index.php
    #aby nie wyskakiwał błąd 403 access denied
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Następnie trzeba zrestartować apache i powinno dzialąć.

Previous Post Next Post